Tworzenie pakietu instalacyjnego

Pakiet instalacyjny to zestaw plików utworzonych do zdalnej instalacji aplikacji firmy Kaspersky za pośrednictwem Kaspersky Security Center. Pakiet instalacyjny zawiera zakres ustawień potrzebnych do zainstalowania aplikacji i uruchomienia jej natychmiast po zainstalowaniu. Pakiet instalacyjny jest tworzony przy użyciu plików z rozszerzeniami .kpd i .kud zawartych w pakiecie dystrybucyjnym aplikacji. Pakiet instalacyjny Kaspersky Endpoint Security jest taki sam dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows i typów architektury procesora.

Jak utworzyć pakiet instalacyjny w Konsoli administracyjnej (MMC)?

Jak utworzyć pakiet instalacyjny w Web Console i Cloud Console?

Ustawienia pakietu instalacyjnego

Sekcja

Opis

Składniki ochrony

W tej sekcji możesz wybrać komponenty aplikacji, które będą dostępne. Możesz zmienić zestaw składników aplikacji w późniejszym czasie, korzystając z zadania Zmień składniki aplikacji. Komponent Ochrona przed atakami BadUSB, komponent Endpoint Agent oraz komponenty szyfrowania danych nie są instalowane domyślnie. Te komponenty mogą zostać dodane w ustawieniach pakietu instalacyjnego.

Opcje instalacji

Dodaj lokalizację aplikacji do zmiennej środowiskowej %PATH%. Możesz dodać ścieżkę instalacji do zmiennej %PATH% dla wygodnego korzystania z interfejsu wiersza poleceń.

Nie chroń procesu instalacji. Ochrona instalacji obejmuje ochronę przed zastąpieniem pakietu dystrybucyjnego szkodliwymi aplikacjami, blokowaniem dostępu do folderu instalacyjnego Kaspersky Endpoint Security, a także blokowaniem dostępu do sekcji rejestru systemu zawierającego klucze aplikacji. Jeżeli aplikacja nie może zostać zainstalowana (na przykład podczas zdalnej instalacji przy użyciu pulpitu zdalnego systemu Windows), zalecane jest wyłączenie ochrony procesu instalacji.

Zapewnij kompatybilność z Citrix PVS. Możesz włączyć obsługę Citrix Provisioning Services, aby zainstalować Kaspersky Endpoint Security na maszynie wirtualnej.

Ścieżka folderu instalacyjnego aplikacji. Możesz zmienić ścieżkę instalacji Kaspersky Endpoint Security na komputerze klienckim. Domyślnie, aplikacja jest instalowana w folderze %ProgramFiles%\Kaspersky Lab\Kaspersky Endpoint Security for Windows.

Plik konfiguracyjny. Możesz przesłać plik, który definiuje ustawienia Kaspersky Endpoint Security. Możesz utworzyć plik konfiguracyjny w interfejsie lokalnym aplikacji.

Przejdź do góry