Wybieranie trybu uruchamiania dla zadania skanowania

Jeżeli z jakiegoś powodu uruchomienie zadania nie będzie możliwe (na przykład komputer nie będzie włączony o określonym czasie), można skonfigurować automatyczne uruchamianie pominiętego zadania przy najbliższej możliwej okazji.

Możesz odroczyć rozpoczęcie zadania po uruchomieniu aplikacji, jeżeli wybrałeś tryb uruchamiania Zgodnie z terminarzem, a czas włączenia Kaspersky Endpoint Security pokrywa się z czasem uruchomienia zadania skanowania. Zadanie skanowania może zostać uruchomione dopiero po minięciu określonego czasu od uruchomienia programu Kaspersky Endpoint Security.

W celu wybrania trybu uruchamiania zadania skanowania:

 1. W oknie głównym aplikacji kliknij przycisk Zadania.
 2. W otwartym oknie wybierz zadanie skanowania i kliknij przycisk icon_settings.
 3. Kliknij przycisk Terminarz skanowania.
 4. W otwartym oknie skonfiguruj terminarz uruchamiania zadania skanowania.
 5. W zależności od wybranej częstotliwości, skonfiguruj ustawienia zaawansowane, które określają terminarz uruchamiania zadania.
  1. Jeżeli chcesz, aby Kaspersky Endpoint Security uruchamiał pominięte zadania skanowania, zaznacz pole Uruchom pominięte zadania.

   Jeżeli z listy rozwijalnej Częstotliwość wybrano opcję Minuty, Godziny, Po uruchomieniu aplikacji lub Po każdej aktualizacji, pole Uruchom pominięte zadania nie będzie dostępne.

  2. Jeżeli chcesz, aby Kaspersky Endpoint Security zawieszał wykonywanie zadania, gdy ograniczone są zasoby komputera, zaznacz opcję Uruchamiaj tylko, jeśli komputer jest w stanie bezczynności. Kaspersky Endpoint Security uruchamia zadanie skanowania, jeśli komputer jest zablokowany lub wygaszacz ekranu jest włączony.

   Ta opcja terminarza pozwala zaoszczędzić zasoby komputera.

 6. Zapisz swoje zmiany.
Przejdź do góry