Interfejs aplikacji

Okno główne aplikacji

Składniki ochrony

Stan działania zainstalowanych komponentów. Możesz przejść do konfiguracji dowolnego z zainstalowanych komponentów, za wyjątkiem składników szyfrowania.

Zadania

Zarządzaj zadaniami skanowania Kaspersky Endpoint Security. Możesz uruchomić skanowanie antywirusowe i sprawdzanie integralności aplikacji. Administrator może ukrywać zadania przed użytkownikiem lub ograniczyć zarządzanie zadaniami.

Aktualizacja baz danych

Zarządzaj zadaniami aktualizacji Kaspersky Endpoint Security. Możesz aktualizować antywirusowe bazy danych i moduły aplikacji oraz wycofać ostatnią aktualizację. Administrator może ukrywać zadania przed użytkownikiem lub ograniczyć zarządzanie zadaniami.

Więcej narzędzi

Przejdź do innych funkcji aplikacji.

  • Raporty. Przeglądaj zdarzenia, które wystąpiły podczas działania aplikacji, pojedynczych modułów i zadań.
  • Kopia zapasowa. Przeglądaj listę zapisanych kopii zainfekowanych plików, które zostały usunięte przez aplikację.
  • Technologie wykrywania zagrożeń. Przeglądaj informacje o technologiach wykrywania zagrożeń oraz liczbie zagrożeń wykrytych przez te technologie.
  • Kaspersky Security Network. Stan połączenia nawiązanego między Kaspersky Endpoint Security a Kaspersky Security Network oraz globalnych statystyk KSN. Kaspersky Security Network (KSN) jest usługą chmury oferującą dostęp do internetowej Bazy Wiedzy firmy Kaspersky, zawierającej informacje o reputacji plików, zasobów sieciowych oraz oprogramowania. Korzystanie z danych z Kaspersky Security Network zapewnia przyspieszenie czasu odpowiedzi programu Kaspersky Endpoint Security na nowe zagrożenia, ulepszenie działania niektórych modułów ochrony oraz zmniejszenie ryzyka fałszywych alarmów. Jeśli uczestniczysz w Kaspersky Security Network, usługi KSN zapewniają Kaspersky Endpoint Security informacje o kategorii i reputacji przeskanowanych plików, a także informacje o reputacji przeskanowanych adresów internetowych.
  • Kontrola systemu. Przeglądaj informacje o działaniu zainstalowanych aplikacji. Kontrola systemu śledzi pliki, rejestr i zdarzenia systemu operacyjnego związane z aplikacją.
  • Monitor sieci. Przeglądaj informacje o aktywności komputera w czasie rzeczywistym.

icon_settings

Konfigurowanie ustawień aplikacji. Administrator może zabronić wprowadzenia zmian w ustawieniach w Kaspersky Security Center.

icon_support

Informacje o aplikacji: bieżąca wersja Kaspersky Endpoint Security, data publikacji baz danych, klucz i inne informacje. Możesz przejrzeć zasoby z informacjami firmy Kaspersky, które zawierają przydatne informacje, zalecenia i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące zakupu, instalacji i korzystania z aplikacji.

/

Wiadomości zawierające informacje o dostępnych aktualizacjach i prośby o dostęp do zaszyfrowanych plików i urządzeń.

Licencja

Licencjonowanie aplikacji. Możesz kupić licencję, aktywować aplikację lub odnowić subskrypcję. Możesz także przejrzeć informacje o bieżącej licencji.

W tej sekcji pomocy

Ikona aplikacji w obszarze powiadomień paska zadań

Uproszczony interfejs aplikacji

Konfigurowanie wyświetlania interfejsu aplikacji

Przejdź do góry