Skanowanie poczty elektronicznej w programie Microsoft Office Outlook

Podczas instalacji Kaspersky Endpoint Security rozszerzenie Ochrony poczty jest osadzane w kliencie poczty Microsoft Office Outlook (zwany dalej także Outlook). Umożliwia ono szybkie przełączanie do ustawień Ochrony poczty z poziomu programu Outlook, a także określenie, kiedy wiadomość ma być skanowana w poszukiwaniu wirusów i innych zagrożeń. Rozszerzenie Ochrony poczty dla programu Outlook skanuje wiadomości wychodzące i przychodzące poprzez protokoły POP3, SMTP, NNTP, IMAP i MAPI. Kaspersky Endpoint Security obsługuje również współpracę z innymi klientami poczty e-mail (w tym Microsoft Outlook Express®, Poczta systemu Windows i Mozilla™ Thunderbird™).

Podczas pracy z programem Mozilla Thunderbird moduł Ochrona poczty nie skanuje w poszukiwaniu wirusów i innych zagrożeń wiadomości przesyłanych poprzez protokół IMAP, jeśli filtry są wykorzystywane do przenoszenia wiadomości z folderu Skrzynka odbiorcza.

W programie Outlook wiadomości przychodzące są najpierw skanowane przez Ochronę poczty (jeżeli w interfejsie Kaspersky Endpoint Security zaznaczone jest pole skanuj ruch POP3, SMTP, NNTP i IMAP), a dopiero później przez rozszerzenie Ochrony poczty osadzone w programie Outlook. Jeżeli Ochrona poczty wykryje w wiadomości szkodliwy obiekt, wyświetli odpowiedni komunikat.

Ustawienia Ochrony poczty mogą zostać skonfigurowane bezpośrednio w programie Outlook, jeśli w interfejsie Kaspersky Endpoint Security zaznaczono pole Rozszerzenie Microsoft Outlook zostało podłączone.

Wychodzące wiadomości są najpierw skanowane przez rozszerzenie Ochrony poczty osadzone w programie Outlook, a dopiero później przez Ochronę poczty.

W tej sekcji

Konfigurowanie ustawień skanowania poczty w programie Outlook

Konfigurowanie ustawień skanowania poczty przy użyciu Kaspersky Security Center

Przejdź do góry