Usuwanie informacji o nieużywanych aplikacjach

Kaspersky Endpoint Security używa uprawnień aplikacji do kontrolowania aktywności aplikacji. Uprawnienia aplikacji są określone przez ich grupę zaufania. Kaspersky Endpoint Security umieszcza aplikację w grupie zaufania przy pierwszym uruchomieniu aplikacji. Możesz ręcznie zmienić grupę zaufania aplikacji. Możesz także ręcznie skonfigurować uprawnienia poszczególnych aplikacji. Kaspersky Endpoint Security przechowuje następujące informacje o aplikacji: grupę zaufania aplikacji i uprawnienia aplikacji.

Kaspersky Endpoint Security automatycznie usuwa informacje o nieużywanych aplikacjach, aby zaoszczędzić zasoby komputera. Kaspersky Endpoint Security usuwa informacje o aplikacji zgodnie z następującymi regułami:

Po uruchomieniu aplikacji, której informacje zostały usunięte, Kaspersky Endpoint Security analizuje aplikację tak, jakby była uruchamiana po raz pierwszy.

W celu skonfigurowania automatycznego usuwania informacji o nieużywanych aplikacjach:

 1. W dolnej części okna głównego aplikacji kliknij przycisk icon_settings.
 2. W oknie ustawień aplikacji wybierz OchronaZaawansowana ochrona przed zagrożeniamiOchrona przed włamaniami.
 3. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Jeśli chcesz skonfigurować automatyczne usuwanie, zaznacz pole wyboru Usuń uprawnienia dla aplikacji nieaktywnych dłużej niż N dni i określ niezbędną liczbę dni.

   Informacje o aplikacjach, które ręcznie umieścisz w grupie zaufania lub których ręcznie skonfigurowane uprawnienia dostępu zostaną usunięte przez Kaspersky Endpoint Security po upływie określonej liczbie dni. Informacje o aplikacjach, których grupa zaufania i uprawnienia aplikacji zostały automatycznie określone, zostaną również usunięte przez Kaspersky Endpoint Security po 30 dniach.

  • Jeśli chcesz wyłączyć automatyczne usuwanie, odznacz pole wyboru Usuń uprawnienia dla aplikacji nieaktywnych dłużej niż N dni.

   Informacje o aplikacjach, które ręcznie umieścisz w grupie zaufania lub których ręcznie skonfigurowane uprawnienia dostępu będą przechowywane przez Kaspersky Endpoint Security na czas nieokreślony, bez żadnych ograniczeń czasu przechowywania. Kaspersky Endpoint Security usunie tylko informacje o aplikacjach, których grupa zaufania i uprawnienia aplikacji zostały automatycznie określone po 30 dniach.

 4. Zapisz swoje zmiany.

   

Przejdź do góry