Czyszczenie raportów

W celu usunięcia informacji z raportów:

  1. W dolnej części okna głównego aplikacji kliknij przycisk icon_settings.
  2. W oknie ustawień aplikacji wybierz sekcję Raporty i pliki danych.
  3. W sekcji Raporty kliknij przycisk Wyczyść.
  4. Jeśli Ochrona hasłem jest włączona, Kaspersky Endpoint Security może wyświetlić monit o podanie danych uwierzytelniających do konta użytkownika. Aplikacja wyświetla monit o podanie danych uwierzytelniających do konta, jeśli użytkownik nie ma żądanych uprawnień.

Kaspersky Endpoint Security usunie wszystkie raporty dla wszystkich komponentów i zadań aplikacji.

 

Przejdź do góry