Strefa zaufana

Strefa zaufana jest utworzoną przez administratora listą obiektów i aplikacji, które nie są monitorowane przez Kaspersky Endpoint Security.

Administrator tworzy strefę zaufaną, biorąc pod uwagę cechy i funkcje używanych obiektów oraz zainstalowanych aplikacji. Umieszczenie obiektów i aplikacji w strefie zaufanej może być konieczne, gdy Kaspersky Endpoint Security blokuje dostęp do określonego obiektu lub aplikacji, które według Ciebie są nieszkodliwe. Administrator może także zezwolić użytkownikowi na utworzenie własnej lokalnej strefy zaufanej dla określonego komputera. W ten sposób użytkownicy mogą utworzyć swoje własne lokalne listy wykluczeń i zaufanych aplikacji jako dodatek do ogólnej strefy zaufanej w zasadzie.

Wykluczenia ze skanowania

Wykluczenie ze skanowania to zestaw warunków, które muszą być spełnione, aby Kaspersky Endpoint Security nie skanował określonego obiektu w poszukiwaniu wirusów i innych zagrożeń.

Wykluczenia ze skanowania zapewniają możliwość bezpiecznej pracy z legalnymi aplikacjami, które mogą zostać wykorzystane przez hakerów do uszkodzenia komputera lub danych. Nie posiadają one żadnych szkodliwych funkcji, ale mogą zostać wykorzystane przez cyberprzestępców. Szczegółowe informacje o legalnym oprogramowaniu, które może zostać użyte przez cyberprzestępców do uszkodzenia komputera lub danych osobistych użytkownika, znajdują się na stronie Encyklopedii IT Kaspersky.

Takie aplikacje mogą być blokowane przez program Kaspersky Endpoint Security. Aby zapobiec blokowaniu tych aplikacji, możesz skonfigurować wykluczenia ze skanowania dla używanych aplikacji. W tym celu dodaj do strefy zaufanej nazwę lub maskę nazwy zgodną z klasyfikacją Encyklopedii IT Kaspersky. Na przykład, często używasz aplikacji Radmin do zdalnego zarządzania komputerami. Kaspersky Endpoint Security wykrywa ten rodzaj aktywności aplikacji jako podejrzany i może go zablokować. Aby zapobiec blokowaniu aplikacji, utwórz wykluczenie ze skanowania z nazwą lub maską nazwy z Encyklopedii IT Kaspersky.

Jeśli na komputerze jest zainstalowana aplikacja, która gromadzi informacje i wysyła je do przetworzenia, Kaspersky Endpoint Security może zaklasyfikować tę aplikację jako szkodliwe oprogramowanie. Aby tego uniknąć, możesz wykluczyć tę aplikację ze skanowania, konfigurując Kaspersky Endpoint Security w sposób opisany w dokumencie.

Wykluczenia ze skanowania mogą być używane przez następujące komponenty i zadania aplikacji, które zostały skonfigurowane przez administratora systemu:

Lista zaufanych aplikacji

Lista zaufanych aplikacji jest listą aplikacji, których aktywność sieciowa i plikowa (włączając w to szkodliwą aktywność) oraz dostęp do rejestru systemowego nie są monitorowane przez Kaspersky Endpoint Security. Domyślnie program Kaspersky Endpoint Security skanuje obiekty otwierane, uruchamiane lub zapisywane przez proces dowolnej aplikacji i monitoruje aktywność wszystkich aplikacji oraz ruch sieciowy będący wynikiem ich działania. Kaspersky Endpoint Security wykluczy ze skanowania aplikacje znajdujące się na liście zaufanych aplikacji.

Jeżeli uważasz, że obiekty używane przez Notatnik firmy Microsoft Windows są nieszkodliwe i nie wymagają skanowania, dodaj Notatnik firmy Microsoft Windows do listy zaufanych aplikacji. Podczas skanowania pomijane będą obiekty używane przez ten program.

Oprócz tego pewne akcje zaklasyfikowane przez Kaspersky Endpoint Security jako podejrzane mogą być traktowane przez inne aplikacje jako nieszkodliwe. Na przykład przechwytywanie danych wprowadzanych z klawiatury jest charakterystyczne dla aplikacji, które automatycznie przełączają układ klawiatury (np. Punto Switcher). Aby korzystać z właściwości takich aplikacji i wyłączyć monitorowanie ich aktywności, dodaj je do listy zaufanych aplikacji.

Wykluczenie zaufanych aplikacji ze skanowania pozwala uniknąć problemów kompatybilności Kaspersky Endpoint Securit z innymi programami (np. problem podwójnego skanowania ruchu sieciowego przez Kaspersky Endpoint Security i przez inną aplikację antywirusową), jak również zwiększyć wydajność komputera, która w niektórych sytuacjach osiąga wartość krytyczną.

Należy pamiętać, że pliki wykonywalne oraz procesy zaufanych aplikacji będą nadal skanowane w poszukiwaniu wirusów i szkodliwych programów. Aplikacja może zostać całkowicie wykluczona ze skanowania wykonywanego przez program Kaspersky Endpoint Security przy użyciu wykluczeń ze skanowania.

W tej sekcji

Tworzenie wykluczenia ze skanowania

Włączanie i wyłączanie wykluczenia ze skanowania

Modyfikowanie listy zaufanych aplikacji

Włączanie i wyłączanie reguł strefy zaufanej dla aplikacji na liście zaufanych aplikacji

Korzystanie z magazynu zaufanych certyfikatów systemowych

Przejdź do góry