Włączanie i wyłączanie modułu Ochrona przed włamaniami

Domyślnie moduł Ochrona przed włamaniami jest włączony i działa w trybie zalecanym przez ekspertów z Kaspersky. W razie konieczności możesz wyłączyć moduł Ochrona przed włamaniami.

W celu włączenia lub wyłączenia komponentu Ochrona przed włamaniami:

  1. W dolnej części okna głównego aplikacji kliknij przycisk icon_settings.
  2. W oknie ustawień aplikacji wybierz OchronaZaawansowana ochrona przed zagrożeniamiOchrona przed włamaniami.
  3. Użyj przełącznika Ochrona przed włamaniami, aby włączyć lub wyłączyć komponent.
  4. Zapisz swoje zmiany.
Przejdź do góry