Włączanie technologii Single Sign-On (SSO)

Technologia logowania jednokrotnego (SSO) umożliwia automatyczne logowanie do systemu operacyjnego przy użyciu poświadczeń Agenta autoryzacji.

Podczas korzystania z technologii logowania jednokrotnego Agent autoryzacji ignoruje wymagania dotyczące siły hasła określone w Kaspersky Security Center. Możesz ustawić wymagania dotyczące siły hasła w ustawieniach systemu operacyjnego.

Technologia logowania jednokrotnego (SSO) jest niekompatybilna z innymi dostawcami danych uwierzytelniających kont.

Jak włączyć korzystanie z technologii logowania jednokrotnego w Konsoli administracyjnej (MMC)?

Jak włączyć korzystanie z logowania jednokrotnego w konsoli Web Console?

Aby logowanie jednokrotne działało, hasło do konta Windows i hasło do konta Agenta autoryzacji muszą być zgodne. Jeśli hasła się nie zgadzają, użytkownik musi wykonać procedurę uwierzytelnienia dwukrotnie: w interfejsie Agenta autoryzacji i przed załadowaniem systemu operacyjnego. Następnie Kaspersky Endpoint Security zastąpi hasło do konta Agenta autoryzacji hasłem do konta Windows.

Przejdź do góry