Dodawanie źródła uaktualnień

Źródło uaktualnień jest zasobem zawierającym uaktualnienia baz danych oraz modułów aplikacji Kaspersky Endpoint Security.

Źródłami uaktualnień mogą być serwer Kaspersky Security Center, serwery aktualizacji Kaspersky i foldery lokalne lub sieciowe.

Domyślna lista źródeł uaktualnień zawiera serwery aktualizacji Kaspersky Security Center i Kaspersky. Do listy można dodać inne źródło uaktualnień. Źródłem uaktualnień mogą być serwery HTTP/FTP oraz foldery współdzielone.

Kaspersky Endpoint Security nie obsługuje aktualizacji z serwerów HTTPS, chyba że są to serwery aktualizacji Kaspersky.

Jeżeli jako aktywne ustawiono kilka źródeł uaktualnień, Kaspersky Endpoint Security będzie podejmował próby nawiązywania połączenia z każdym z nich, począwszy od góry listy; uaktualnienia zostaną pobrane z pierwszego dostępnego źródła.

W celu dodania źródła uaktualnień:

 1. W oknie głównym aplikacji kliknij przycisk Aktualizacja baz.
 2. Wybierz zadanie Aktualizacja i kliknij odnośnik Tryb uruchamiania: <tryb>.

  Zostanie otwarte okno właściwości zadania Aktualizacja.

 3. Kliknij przycisk Wybierz źródła uaktualnień.
 4. W oknie kliknij przycisk Dodaj.
 5. W otwartym oknie określ adres serwera FTP lub http, folderu sieciowego lub folderu lokalnego, który zawiera pakiet aktualizacyjny.

  Dla źródła uaktualnień używany jest następujący format ścieżki dostępu:

  • Dla serwera FTP lub HTTP wprowadź jego adres internetowy lub adres IP.

   Na przykład: http://dnl-01.geo.kaspersky.com/ lub 93.191.13.103.

   Dla serwera FTP możesz określić ustawienia autoryzacji w adresie internetowym, w następującym formacie: ftp://<nazwa użytkownika>:<hasło>@<węzeł>:<port>.

  • Dla folderu sieciowego wprowadź ścieżkę UNC.

   Na przykład: \\ Server\Share\Update distribution.

  • Dla folderu lokalnego wprowadź pełną ścieżkę do tego folderu.

   Na przykład: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Kaspersky Lab\AVP11\Update distribution\.

 6. Kliknij przycisk Wybierz.
 7. Skonfiguruj priorytety źródeł uaktualnień, korzystając z przycisków W górę i W dół.
 8. Zapisz swoje zmiany.

   

Przejdź do góry