Konfigurowanie aktualizacji z foldera współdzielonego

Aby oszczędzić ruch sieciowy, możesz skonfigurować aktualizacje baz danych i modułów aplikacji na komputerach sieci LAN organizacji z folderu współdzielonego. W tym celu jeden z komputerów w sieci LAN organizacji musi odbierać pakiety aktualizacji z Serwera administracyjnego Kaspersky Security Center lub z serwerów aktualizacji Kaspersky i kopiuje go do folderu współdzielonego. Pozostałe komputery w sieci LAN organizacji będą mogły pobrać pakiety aktualizacji z tego folderu współdzielonego.

Konfigurowanie aktualizacji baz danych i modułów aplikacji z folderu współdzielonego obejmuje następujące kroki:

 1. Włączenia kopiowania pakietu uaktualnień do foldera współdzielonego na jednym z komputerów w sieci lokalnej.
 2. Konfigurację aktualizacji baz danych i modułów aplikacji z określonego folderu współdzielonego do pozostałych komputerów w sieci LAN organizacji.

W celu włączenia kopiowanie pakietu uaktualnień do foldera współdzielonego:

 1. W oknie głównym aplikacji kliknij przycisk Aktualizacja baz.
 2. Wybierz zadanie Aktualizacja i kliknij odnośnik Tryb uruchamiania: <tryb>.

  Zostanie otwarte okno właściwości zadania Aktualizacja.

 3. W sekcji Dystrybucja uaktualnień zaznacz pole Kopiuj aktualizacje do folderu.
 4. Wprowadź ścieżkę UNC do folderu współdzielonego (na przykład: \\Server\Share\Update distribution).
 5. Zapisz swoje zmiany.

W celu skonfigurowania aktualizacji z folderu współdzielonego:

 1. W oknie głównym aplikacji kliknij przycisk Aktualizacja baz.
 2. Wybierz zadanie Aktualizacja i kliknij odnośnik Tryb uruchamiania: <tryb>.

  Zostanie otwarte okno właściwości zadania Aktualizacja.

 3. Kliknij przycisk Wybierz źródła uaktualnień.
 4. W oknie kliknij przycisk Dodaj.
 5. W otwartym oknie wprowadź ścieżkę dostępu do folderu współdzielonego.

  Adres źródłowy musi odpowiadać adresowi, który wcześniej określiłeś, gdy skonfigurowałeś kopiowanie pakietu aktualizacyjnego do folderu współdzielonego (patrz powyższa instrukcja).

 6. Kliknij przycisk Wybierz.
 7. Skonfiguruj priorytety źródeł uaktualnień, korzystając z przycisków W górę i W dół.
 8. Zapisz swoje zmiany.
Przejdź do góry