Włączanie i wyłączanie ochrony przed zewnętrznym zarządzaniem

Kaspersky Endpoint Security używa następujących mechanizmów ochrony przed zewnętrznym zarządzaniem:

W celu włączenia lub wyłączenia ochrony przed zewnętrznym zarządzaniem:

  1. W dolnej części okna głównego aplikacji kliknij przycisk icon_settings.
  2. W oknie ustawień aplikacji wybierz sekcję Ogólne.
  3. Użyj pola Zezwól na zarządzanie ustawieniami Kaspersky Endpoint Security za pomocą aplikacji do zdalnego zarządzania, aby włączyć lub wyłączyć ochronę przed modyfikacjami ustawień Kaspersky Endpoint Security. Jeśli użyjesz aplikacji do zdalnego zarządzania, powinieneś zezwolić na zarządzanie ustawieniami Kaspersky Endpoint Security i dodać aplikacje do listy zaufanych. Niezaufane aplikacje do zdalnej administracji nie mogą modyfikować ustawień Kaspersky Endpoint Security nawet wtedy, gdy pole Zezwól na zarządzanie ustawieniami Kaspersky Endpoint Security za pomocą aplikacji do zdalnego zarządzania. To pole jest niedostępne, jeśli opcja Włącz autoochronę jest zaznaczona.
  4. Użyj pola Włącz możliwość zewnętrznej kontroli usługi, aby włączyć lub wyłączyć ochronę usług Kaspersky Endpoint Security przed zewnętrznym zarządzaniem.

    Aby zakończyć działanie aplikacji z poziomu wiersza poleceń, wyłącz ochronę usług Kaspersky Endpoint Security przed zewnętrznym zarządzaniem.

  5. Zapisz swoje zmiany.

W wyniku tego działania, jeśli włączone są mechanizmy ochrony przed zdalnym zarządzaniem, Kaspersky Endpoint Security uniemożliwia wskaźnikowi myszy najechanie na ikonę aplikacji. Jeśli zdalny użytkownik podejmie próbę zakończenia działania usługi aplikacji, zostanie wyświetlone okno systemowe z komunikatem o błędzie.

Przejdź do góry