Instalowanie aplikacji lokalnie przy użyciu kreatora

Interfejs Kreatora instalacji aplikacji składa się z szeregu okien odpowiadających krokom instalacji aplikacji.

W celu zainstalowania aplikacji lub jej aktualizacji z poprzedniej wersji przy użyciu Kreatora instalacji:

  1. Skopiuj folder pakietu dystrybucyjnego na komputer użytkownika.
  2. Uruchom setup_kes.exe.

Zostanie uruchomiony Kreator instalacji.

Przygotowanie do instalacji

Przed zainstalowaniem aplikacji Kaspersky Endpoint Security lub jej aktualizacją z poprzedniej wersji, należy sprawdzić, czy spełnione są następujące wymagania:

Jeżeli jakiekolwiek z powyższych wymagań nie jest spełnione, wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat.

Jeżeli komputer spełnia wymienione wymagania, Kreator instalacji wyszuka aplikacje firmy Kaspersky, które mogą powodować konflikt podczas współdziałania z Kaspersky Endpoint Security. Po odnalezieniu takich programów zasugerowane zostanie ich ręczne usunięcie.

Jeśli wykryte aplikacje obejmują poprzednie wersje Kaspersky Endpoint Security, wszystkie dane, które można przenieść (dane aktywacji i ustawienia aplikacji), zostaną zachowane i użyte podczas instalacji Kaspersky Endpoint Security 11.5.0 for Windows, a poprzednia wersja aplikacji zostanie automatycznie usunięta. Dotyczy to następujących wersji aplikacji:

Składniki Kaspersky Endpoint Security

Podczas procesu instalacji możesz wybrać składniki Kaspersky Endpoint Security, które zostaną zainstalowane. Komponent Ochrona plików jest obowiązkowym komponentem, który musi zostać zainstalowany. Nie możesz anulować jego instalacji.

Domyślnie, do zainstalowania są wybrane wszystkie składniki aplikacji, za wyjątkiem następujących komponentów:

Możesz zmienić dostępne komponenty aplikacji po zainstalowaniu aplikacji. Aby to zrobić, musisz ponownie uruchomić Kreatora instalacji i wybrać zmianę dostępnych składników.

Ustawienia zaawansowane

Chroń proces instalacji aplikacji. Ochrona instalacji obejmuje ochronę przed zastąpieniem pakietu dystrybucyjnego szkodliwymi aplikacjami, blokowaniem dostępu do folderu instalacyjnego Kaspersky Endpoint Security, a także blokowaniem dostępu do sekcji rejestru systemu zawierającego klucze aplikacji. Jeżeli aplikacja nie może zostać zainstalowana (na przykład podczas zdalnej instalacji przy użyciu pulpitu zdalnego systemu Windows), zalecane jest wyłączenie ochrony procesu instalacji.

Zapewnij kompatybilność z Citrix PVS. Możesz włączyć obsługę Citrix Provisioning Services, aby zainstalować Kaspersky Endpoint Security na maszynie wirtualnej.

Dodaj lokalizację aplikacji do zmiennej środowiskowej %PATH%. Możesz dodać ścieżkę instalacji do zmiennej %PATH% dla wygodnego korzystania z interfejsu wiersza poleceń.

Przejdź do góry