Konfigurowanie wyświetlania interfejsu aplikacji

Możesz skonfigurować tryb wyświetlania interfejsu aplikacji dla użytkownika. Użytkownik może wchodzić w interakcje z aplikacją na następujące sposoby:

Jak skonfigurować tryb wyświetlania interfejsu aplikacji w Konsoli administracyjnej (MMC)?

Jak skonfigurować tryb wyświetlania interfejsu aplikacji w Web Console i Cloud Console?

Przejdź do góry