Kompatybilność z innymi aplikacjami

Przed instalacją Kaspersky Endpoint Security sprawdzi komputer na obecność aplikacji firmy Kaspersky. Aplikacja sprawdza także komputer pod kątem niekompatybilnego oprogramowania. Lista niekompatybilnego oprogramowania jest dostępna w pliku incompatible.txt, który znajduje się w pakiecie dystrybucyjnym.

POBIERZ PLIK INCOMPATIBLE.TXT

Program Kaspersky Endpoint Security jest niekompatybilny z następującymi aplikacjami firmy Kaspersky:

Jeśli aplikacje firmy Kaspersky z tej listy są zainstalowane na komputerze, Kaspersky Endpoint Security usunie te aplikacje. Przed kontynuowaniem instalacji Kaspersky Endpoint Security należy zaczekać na zakończenie tego procesu.

Przejdź do góry