Eksportowanie i importowanie listy wykluczeń z ochrony folderów współdzielonych przed zewnętrznym szyfrowaniem

Możesz wyeksportować listę wykluczeń do pliku XML. Następnie możesz zmodyfikować plik, na przykład, aby zwiększyć liczbę adresów tego samego typu. Możesz także użyć funkcji eksportowania/importowania do utworzenia kopii zapasowej listy wykluczeń lub przeniesienia listy na inny serwer.

Eksportowanie i importowanie listy wykluczeń w Konsoli administracyjnej (MMC)

Eksportowanie i importowanie listy wykluczeń w Web Console i Cloud Console

Przejdź do góry