Eksportowanie i importowanie listy zaufanych adresów internetowych

Możesz wyeksportować listę zaufanych adresów internetowych do pliku XML. Następnie możesz zmodyfikować plik, na przykład, dodać dużą liczbę adresów internetowych tego samego typu. Możesz także użyć funkcji eksportowania/importowania w celu utworzenia kopii zapasowej listy zaufanych adresów internetowych lub w celu przeniesienia listy na inny serwer.

Eksportowanie i importowanie listy zaufanych adresów sieciowych w Konsoli administracyjnej (MMC)

Eksportowanie i importowanie listy zaufanych adresów internetowych w Web Console i Cloud Console

Przejdź do góry