Eksportowanie i importowanie reguł Kontroli aplikacji

Możesz wyeksportować listę reguł Kontroli aplikacji do pliku XML. Możesz użyć funkcji eksportowania/importowania do utworzenia kopii zapasowej listy reguł Kontroli aplikacji lub przeniesienia listy na inny serwer.

Podczas eksportowania i importowania reguł Kontroli aplikacji należy mieć na uwadze następujące kwestie specjalne:

Eksportowanie i importowanie listy reguł Kontroli aplikacji w Konsoli administracyjnej (MMC)

Eksportowanie i importowanie listy reguł Kontroli aplikacji w Web Console i Cloud Console

Przejdź do góry