Eksportowanie i importowanie list monitorowanych portów

Kaspersky Endpoint Security używa następujących list monitorowania portów sieciowych: listy portów sieciowych i listy aplikacji, których porty są monitorowane przez Kaspersky Endpoint Security. Możesz wyeksportować listy monitorowanych portów do pliku XML. Następnie możesz zmodyfikować plik, na przykład, aby zwiększyć liczbę portów z tym samym opisem. Możesz także użyć funkcji eksportowania/importowania do utworzenia kopii zapasowej list monitorowanych portów lub przeniesienia list na inny serwer.

Eksportowanie i importowanie list monitorowanych portów w Konsoli administracyjnej (MMC)

Eksportowanie i importowanie list monitorowanych portów w Web Console i Cloud Console

Przejdź do góry