Eksportowanie i importowanie listy zaufanych adresów internetowych

Możesz wyeksportować listę reguł Zarządzania profilami sieciowymi do pliku XML. Następnie możesz zmodyfikować plik, na przykład, aby zwiększyć liczbę adresów tego samego typu. Możesz użyć funkcji eksportowania/importowania do utworzenia kopii zapasowej listy reguł Zarządzanie profilami sieciowymi lub przeniesienia listy na inny serwer.

Eksportowanie i importowanie listy reguł Zarządzanie profilami sieciowymi w Konsoli administracyjnej (MMC)

Eksportowanie i importowanie listy reguł Zarządzania profilami sieciowymi w Web Console i Cloud Console

Przejdź do góry