Eksportowanie i importowanie listy wykluczeń z blokowania

Możesz wyeksportować listę wykluczeń do pliku XML. Następnie możesz zmodyfikować plik, na przykład, aby zwiększyć liczbę adresów tego samego typu. Możesz także użyć funkcji eksportowania/importowania do utworzenia kopii zapasowej listy wykluczeń lub przeniesienia listy na inny serwer.

Eksportowanie i importowanie listy wykluczeń w Konsoli administracyjnej (MMC)

Eksportowanie i importowanie listy wykluczeń w Web Console i Cloud Console

Przejdź do góry