Zgodność z prawem Unii Europejskiej (RODO)

Kaspersky Endpoint Security może przesyłać dane do Kaspersky w następujących scenariuszach:

Niezależnie od klasyfikacji danych i terytorium, z którego dane są otrzymywane, firma Kaspersky stosuje się do najwyższych standardów bezpieczeństwa danych i wdraża różne prawne, organizacyjne i techniczne środki ochrony danych użytkowników, aby zagwarantować bezpieczeństwo i poufność danych, a także żeby zapewnić przestrzeganie praw użytkowników zagwarantowanych przez obowiązujące prawo. Treść Polityki prywatności jest dostępna w pakiecie dystrybucyjnym aplikacji oraz na stronie internetowej Kaspersky.

Zanim zaczniesz korzystać z Kaspersky Endpoint Security uważnie przeczytaj opis przesyłanych danych w Umowie licencyjnej i w Oświadczeniu Kaspersky Security Network. Jeśli określone dane przesyłane z Kaspersky Endpoint Security zgodnie z jednym z wyżej opisanych scenariuszy można zaklasyfikować jako dane osobowe zgodnie z prawem lokalnym lub standardowym, musisz upewnić się, że takie dane są przetwarzane zgodnie z prawem i uzyskać zgodę użytkowników końcowych na gromadzenie i przesyłanie tych danych.

Przeczytaj Umowę licencyjną i odwiedź stronę internetową Kaspersky, aby dowiedzieć się więcej o otrzymywaniu, przetwarzaniu, przechowywaniu i niszczeniu przez Kaspersky informacji dotyczących korzystania z aplikacji po zaakceptowaniu Umowy licencyjnej i Oświadczenia Kaspersky Security Network. Pliki license.txt i ksn_<ID języka>.txt zawierają treść Umowy licencyjnej i Oświadczenia Kaspersky Security Network i można je znaleźć w pakiecie dystrybucyjnym aplikacji.

Jeśli nie chcesz przesłać danych do Kaspersky, możesz wyłączyć dostarczanie danych.

Korzystanie z Kaspersky Security Network

Korzystając z Kaspersky Security Network, możesz wyrazić zgodę na automatyczne dostarczanie danych wymienionych w Oświadczeniu Kaspersky Security Network. Jeśli nie wyrażasz zgody na dostarczenie tych danych do Kaspersky, użyj Private KSN lub wyłącz korzystanie z KSN. Więcej informacji o Prywatnej sieci KSN można znaleźć w dokumentacji do Kaspersky Private Security Network.

Aktywowanie aplikacji przy użyciu kodu aktywacyjnego

Korzystając z kodu aktywacyjnego, wyrażasz zgodę na automatyczne dostarczanie danych wymienionych w Umowie licencyjnej. Jeśli nie zgadzasz się na przesłanie tych danych do Kaspersky, użyj pliku klucza do aktywacji Kaspersky Endpoint Security.

Aktualizowanie modułów i antywirusowych baz danych aplikacji

Korzystając z serwerów Kaspersky, wyrażasz zgodę na automatyczne dostarczanie danych wymienionych w Umowie licencyjnej. Kaspersky wymaga tych informacji do sprawdzenia, czy Kaspersky Endpoint Security jest używany legalnie. Jeśli nie wyrażasz zgody na dostarczenie tych informacji do Kaspersky, użyj Kaspersky Security Center do aktualizacji baz danych lub Kaspersky Update Utility.

Otwórz odnośniki w interfejsie aplikacji

Korzystając z odnośników w interfejsie aplikacji, wyrażasz zgodę na automatyczne dostarczanie danych wymienionych w Umowie licencyjnej. Dokładna lista danych przesyłanych w każdym określonym odnośniku zależy od miejsca, w którym odnośnik się znajduje w interfejsie aplikacji, a także od problemu, który ma zostać rozwiązany. Jeśli nie wyrażasz zgody na dostarczenie tych danych do Kaspersky, użyj uproszczonego interfejsu aplikacji lub ukryj interfejs aplikacji.

Zapisywanie zrzutu pamięci

Jeśli masz włączoną opcję zapisu zrzutów pamięci, Kaspersky Endpoint Security utworzy plik zrzutu pamięci, który będzie zawierał wszelkie dane pamięci z procesów aplikacji w momencie, gdy ten plik zrzutu pamięci został utworzony.

Przejdź do góry