Skanowanie połączeń szyfrowanych w Firefox i Thunderbird

Po instalacji Kaspersky Endpoint Security dodaje certyfikat Kaspersky do magazynu systemowego zaufanych certyfikatów (magazyn certyfikatów systemu Windows). Domyślnie, Firefox i Thunderbird używa swojego własnego magazynu certyfikatów Mozilla zamiast magazynu certyfikatów systemu Windows. Jeśli program Kaspersky Security Center jest zainstalowany w Twojej organizacji, a zasada jest stosowana na komputerze, Kaspersky Endpoint Security automatycznie umożliwia korzystanie z magazynu certyfikatów w Firefox i Thunderbird, aby skanować ruch sieciowy tych aplikacji. Jeśli zasada nie jest stosowana na komputerze, możesz wybrać magazyn certyfikatów, który będzie używany przez aplikacje firmy Mozilla. Jeśli wybrano magazyn certyfikatów Mozilla, ręcznie dodaj do niego certyfikat Kaspersky. To pomoże uniknąć błędów podczas pracy z ruchem HTTPS.

Przed dodaniem certyfikatu do magazynu Mozilla, wyeksportuj certyfikat Kaspersky z Panelu sterowania Windows (właściwości przeglądarki). Szczegółowe informacje na certyfikat Kaspersky można znaleźć w Bazie wiedzy pomocy technicznej. Więcej informacji dotyczących dodawania certyfikatu do magazynu odwiedź stronę internetową pomocy technicznej Mozilla.

Możesz wybrać magazyn certyfikatów tylko w lokalnym interfejsie aplikacji.

W celu wybrania magazynu certyfikatu do skanowania połączeń szyfrowania w Firefox i Thunderbird:

  1. W dolnej części okna głównego aplikacji kliknij przycisk icon_settings.
  2. W oknie ustawień aplikacji wybierz Ustawienia sieciowe.
  3. W sekcji Mozilla Firefox i Thunderbird zaznacz pole Skanuj ruch szyfrowany w aplikacjach Mozilla.
  4. Wybierz magazyn certyfikatów:
    • Użyj magazynu certyfikatów systemu Windows. Certyfikat główny Kaspersky zostanie dodany do tego magazynu podczas instalacji Kaspersky Endpoint Security.
    • Użyj magazynu certyfikatów Mozilla. Mozilla Firefox i Thunderbird używają swoich własnych magazynów certyfikatów. Jeśli wybrano magazyn certyfikatów aplikacji Mozilla, powinieneś ręcznie dodać certyfikat główny Kaspersky do tego magazynu z poziomu właściwości przeglądarki.
  5. Zapisz swoje zmiany.
Przejdź do góry