Aktualizowanie baz danych i modułów aplikacji

Aktualizowanie baz danych i modułów aplikacji Kaspersky Endpoint Security zapewnia aktualną ochronę Twojego komputera. Codziennie na całym świecie pojawia się duża ilość nowych wirusów i innego typu szkodliwego oprogramowania. Bazy danych Kaspersky Endpoint Security zawierają informacje o zagrożeniach i sposoby ich neutralizowania. Aby szybko wykrywać zagrożenia, zalecamy regularnie aktualizować bazy danych i moduły aplikacji.

Regularne aktualizacje wymagają ważnej licencji na aplikację. Jeżeli nie ma bieżącej licencji, wówczas możliwe będzie wykonanie tylko jednej aktualizacji.

Głównym źródłem uaktualnień dla Kaspersky Endpoint Security są serwery aktualizacji firmy Kaspersky.

Aby możliwe było pobieranie pakietów aktualizacji z serwerów aktualizacji Kaspersky, komputer musi być podłączony do internetu. Domyślnie ustawienia połączenia internetowego są określane automatycznie. Jeśli korzystasz z serwera proxy, konieczne może być dostosowanie ustawień serwera proxy.

Uaktualnienia są pobierane po protokole HTTPS. Mogą także zostać pobrane po protokole HTTP, jeśli niemożliwe jest pobranie uaktualnień po protokole HTTPS.

Podczas procesu aktualizacji, na komputer są pobierane i instalowane następujące obiekty:

Podczas aktualizacji moduły i bazy danych aplikacji znajdujące się na komputerze porównywane są z tymi aktualnymi, znajdującymi się w źródle uaktualnień. Jeśli Twoje bieżące bazy danych i moduły różnią się od najnowszych wersji, na Twoim komputerze zainstalowana zostanie brakująca część uaktualnień.

Pliki pomocy kontekstowej mogą być aktualizowane wraz z modułami aplikacji.

Jeśli bazy danych są bardzo stare, pakiet uaktualnień może być duży, co spowoduje zwiększony ruch internetowy (kilkadziesiąt MB).

Informacje o bieżącym stanie baz danych Kaspersky Endpoint Security są wyświetlane w sekcji Aktualizacja okna Zadania.

Informacje o wynikach aktualizacji i wszystkich zdarzeniach zaistniałych podczas wykonywania zadania aktualizacji zapisywane są w raporcie Kaspersky Endpoint Security.

W tej sekcji

Scenariusze aktualizacji baz danych i modułów aplikacji

Uruchamianie i zatrzymywanie zadania aktualizacji

Uruchamianie zadania aktualizacji z poziomu konta innego użytkownika

Wybieranie trybu uruchamiania zadania aktualizacji

Dodawanie źródła uaktualnień

Konfigurowanie aktualizacji z foldera współdzielonego

Aktualizowanie modułów aplikacji

Używanie serwera proxy do aktualizacji

Wycofanie ostatniej aktualizacji

Przejdź do góry