Ochrona hasłem

Zdarza się, że z jednego komputera korzysta wielu użytkowników o rożnej umiejętności jego obsługi. Jeżeli użytkownicy nie mają ograniczonego dostępu do Kaspersky Endpoint Security i jego ustawień, może to zmniejszyć ogólny poziom ochrony komputera. Ochrona hasłem umożliwia ograniczenie dostępu użytkowników do Kaspersky Endpoint Security zgodnie z uprawnieniami im nadanymi (na przykład, uprawnienie do zakończenia działania aplikacji).

Jeśli użytkownik, który rozpoczął sesję Windows (użytkownik sesji) ma uprawnienia do wykonania tej akcji, Kaspersky Endpoint Security nie prosi o nazwę użytkownika i hasło ani o hasło tymczasowe. Użytkownik uzyskuje dostęp do Kaspersky Endpoint Security zgodnie z udzielonymi uprawnieniami.

Jeśli użytkownik sesji nie ma uprawnień do wykonania akcji, może uzyskać dostęp do aplikacji w następujące sposoby:

Jeśli użytkownik spróbuje wykonać działanie ochrony hasłem, Kaspersky Endpoint Security wyświetli prośbę o podanie nazwy użytkownika i hasła lub hasła tymczasowego (patrz rysunek poniżej).

Monit o podanie hasła dostępu do Kaspersky Endpoint Security

Nazwa użytkownika i hasło

Aby uzyskać dostęp do Kaspersky Endpoint Security, należy wprowadzić dane uwierzytelniające konta domeny. Ochrona hasłem obsługuje następujące konta:

Hasło tymczasowe

Hasło tymczasowe może zostać użyte do nadania tymczasowego dostępu do Kaspersky Endpoint Security dla pojedynczego komputera poza siecią firmową. Administrator generuje hasło tymczasowe dla indywidualnego komputera we właściwościach komputera w Kaspersky Security Center. Administrator wybierz działania, które będą chronione hasłem tymczasowym, i określa okres ważności hasła tymczasowego.

Algorytm działania ochrony hasłem

Kaspersky Endpoint Security decyduje, czy zezwolić na lub zablokować działanie ochrony hasłem w oparciu o następujący algorytm (patrz rysunek poniżej).

Algorytm działania ochrony hasłem

W tej sekcji

Włączanie ochrony hasłem

Nadawanie uprawnień pojedynczym użytkownikom lub grupom

Używanie hasła tymczasowego do nadawania uprawnień

Specjalne kwestie dotyczące uprawnień Ochrony hasłem

Przejdź do góry