Aktualizowanie modułów aplikacji

Aktualizacje modułów aplikacji naprawiają błędy, udoskonalają działanie i dodają nowe funkcje. Jeśli nowe aktualizacje modułów aplikacji staną się dostępne, musisz potwierdzić instalację aktualizacji. Możesz potwierdzić instalację aktualizacji modułu aplikacji w interfejsie aplikacji lub w Kaspersky Security Center. Jeśli aktualizacja stanie się dostępna, aplikacja wyświetli jedno z następujących powiadomień w oknie głównym Kaspersky Endpoint Security: ważna aktualizacja () lub krytyczna aktualizacja (). Jeśli uaktualnienia modułów aplikacji wymagają przeczytanie i zaakceptowanie warunków Umowy licencyjnej, aplikacja zainstaluje uaktualnienia po zaakceptowaniu warunków Umowy licencyjnej. Więcej informacji dotyczących śledzenia aktualizacji modułów aplikacji i potwierdzenia aktualizacji w Kaspersky Security Center można znaleźć w pomocy do Kaspersky Security Center.

Po zainstalowaniu aktualizacji aplikacji konieczne może być ponowne uruchomienie komputera.

W celu skonfigurowania aktualizacji modułów aplikacji:

 1. W oknie głównym aplikacji kliknij przycisk Aktualizacja baz.
 2. Wybierz zadanie Aktualizacja i kliknij odnośnik Tryb uruchamiania: <tryb>.

  Zostanie otwarte okno właściwości zadania Aktualizacja.

 3. W sekcji Pobieranie i instalowanie aktualizacji modułów aplikacji zaznacz pole Pobierz aktualizacje składników aplikacji.
 4. Wybierz aktualizacje modułów aplikacji, które chcesz zainstalować.
  • Instaluj krytyczne i zatwierdzone aktualizacje. Jeśli ta opcja jest zaznaczona, gdy uaktualnienia modułów aplikacji są dostępne, Kaspersky Endpoint Security automatycznie instaluje krytyczne uaktualnienia, a także wszystkie inne uaktualnienia modułów aplikacji po zatwierdzeniu ich instalacji, lokalnie z poziomu interfejsu aplikacji lub po stronie Kaspersky Security Center.
  • Instaluj tylko zatwierdzone aktualizacje. Jeśli ta opcja jest zaznaczona, gdy uaktualnienia modułów aplikacji są dostępne, Kaspersky Endpoint Security instaluje je po zatwierdzeniu ich instalacji, lokalnie z poziomu interfejsu aplikacji lub po stronie Kaspersky Security Center. Ta opcja jest wybrana domyślnie.
 5. Zapisz swoje zmiany.
Przejdź do góry