Tworzenie reguł dostępu do zaszyfrowanego pliku dla aplikacji

W celu utworzenia reguł dostępu do zaszyfrowanego pliku dla aplikacji:

 1. Otwórz Konsolę administracyjną Kaspersky Security Center.
 2. W folderze Zarządzane urządzenia z drzewa Konsoli administracyjnej otwórz folder grupy administracyjnej, do której należą wybrane komputery klienckie.
 3. W obszarze roboczym wybierz zakładkę Profile.
 4. Wybierz żądany profil i kliknij go dwukrotnie, aby otworzyć właściwości profilu.
 5. W oknie zasady wybierz Szyfrowanie danychSzyfrowanie plików.
 6. Z listy rozwijalnej Tryb szyfrowania wybierz element Zgodnie z regułami.

  Reguły dostępu są stosowane tylko w trybie Zgodnie z regułami. Po zastosowaniu reguł dostępu w trybie Zgodnie z regułami, jeśli zmienisz na tryb Pozostaw niezmienione, Kaspersky Endpoint Security będzie ignorował wszystkie reguły dostępu. Wszystkie aplikacje będą miały dostęp do wszystkich zaszyfrowanych plików.

 7. W prawej części okna wybierz zakładkę Reguły dla aplikacji.
 8. Jeśli chcesz wybrać aplikacje wyłącznie z listy Kaspersky Security Center, kliknij przycisk Dodaj i z listy rozwijalnej wybierz element Aplikacje z listy Kaspersky Security Center.
  1. Określ filtry w celu zawężenia listy aplikacji w tabeli. W tym celu określ wartości parametrów Aplikacja, Producent i Okres dodania oraz wszystkich pól z sekcji Grupa.
  2. Kliknij przycisk Odśwież.
  3. Tabela wyświetla aplikacje, które odpowiadają stosowanym filtrom.
  4. W kolumnie Aplikacje zaznacz pola obok aplikacji, dla których chcesz utworzyć reguły dostępu do zaszyfrowanych plików.
  5. Z listy rozwijalnej Reguła dla aplikacji wybierz regułę, która będzie determinować dostęp aplikacji do zaszyfrowanych plików.
  6. Z listy rozwijalnej Działania dla aplikacji wybranych wcześniej wybierz działanie, jakie Kaspersky Endpoint Security podejmie na regułach dostępu do zaszyfrowanego pliku, które zostały wcześniej utworzone dla tych aplikacji.
  7. Kliknij OK.

  Szczegółowe informacje o regule dostępu do zaszyfrowanego pliku dla aplikacji pojawią się w tabeli, na zakładce Reguły dla aplikacji.

 9. Jeżeli chcesz ręcznie wybrać aplikacje, kliknij przycisk Dodaj i z listy rozwijalnej wybierz element Niestandardowe aplikacje.
  1. W polu do wprowadzania danych wpisz nazwę lub listę nazw plików wykonywalnych, w tym ich rozszerzenia.

   Możesz także dodać nazwy plików wykonywalnych aplikacji z listy Kaspersky Security Center poprzez kliknięcie przycisku Dodaj z listy Kaspersky Security Center.

  2. Jeśli to konieczne, w polu Opis wprowadź opis listy aplikacji.
  3. Z listy rozwijalnej Reguła dla aplikacji wybierz regułę, która będzie determinować dostęp aplikacji do zaszyfrowanych plików.
  4. Kliknij OK.

  Szczegółowe informacje o regule dostępu do zaszyfrowanego pliku dla aplikacji pojawią się w tabeli, na zakładce Reguły dla aplikacji.

 10. Zapisz swoje zmiany.
Przejdź do góry