Tryb przenośny dla uzyskiwania dostępu do zaszyfrowanych plików na dyskach wymiennych

Tryb przenośny to tryb szyfrowania plików (FLE) na dyskach wymiennych, które oferują możliwość dostępu do danych poza siecią korporacyjną. Tryb przenośny umożliwia także pracę z zaszyfrowanymi danymi na komputerach bez zainstalowanego programu Kaspersky Endpoint Security.

Tryb przenośny jest wygodny w użyciu w następujących przypadkach:

Przenośny menedżer plików

Aby pracować w trybie przenośnym, Kaspersky Endpoint Security instaluje specjalny moduł szyfrowania o nazwie Przenośny menedżer plików na dysku wymiennym. Przenośny menedżer plików zapewnia interfejs do pracy z zaszyfrowanymi danymi, jeśli Kaspersky Endpoint Security nie jest zainstalowany na komputerze (patrz rysunek poniżej). Jeśli na Twoim komputerze jest zainstalowany Kaspersky Endpoint Security, możesz pracować z zaszyfrowanymi dyskami wymiennymi przy użyciu zwykłego menedżera plików (na przykład Eksploratora).

Przenośny menedżer plików przechowuje klucz do szyfrowania plików na dysku wymiennym. Klucz jest szyfrowany hasłem użytkownika. Użytkownik ustawia hasło przed zaszyfrowaniem plików na dysku wymiennym.

Przenośny menedżer plików uruchamia się automatycznie, gdy dysk wymienny jest podłączony do komputera, na którym nie jest zainstalowany Kaspersky Endpoint Security. Jeśli automatyczne uruchamianie aplikacji jest wyłączone na komputerze, ręcznie uruchom Przenośny menedżer plików. Aby to zrobić, uruchom plik o nazwie pmv.exe, który jest przechowywany na dysku wymiennym.

Przenośny menedżer plików

Obsługa trybu przenośnego do pracy z zaszyfrowanymi plikami

Jak włączyć obsługę trybu przenośnego podczas pracy z zaszyfrowanymi plikami na dyskach wymiennych w Konsoli administracyjnej (MMC)?

Jak włączyć obsługę trybu przenośnego podczas pracy z zaszyfrowanymi plikami na dyskach wymiennych w konsoli Web Console?

Uzyskiwanie dostępu do zaszyfrowanych plików na dysku wymiennym

Po zaszyfrowaniu plików na dysku wymiennym z obsługą trybu przenośnego dostępne są następujące metody uzyskania dostępu do plików:

Odzyskiwanie hasła do pracy w trybie przenośnym

Jeśli zapomniałeś hasła do pracy w trybie przenośnym, musisz podłączyć dysk wymienny do komputera z programem Kaspersky Endpoint Security zainstalowanym w sieci korporacyjnej. Uzyskasz dostęp do plików, ponieważ tajny klucz jest przechowywany w pamięci kluczy komputera lub na Serwerze administracyjnym. Odszyfruj i ponownie zaszyfruj pliki za pomocą nowego hasła.

Funkcje trybu przenośnego podczas podłączania dysku wymiennego do komputera z innej sieci

Jeśli komputer znajduje się poza siecią korporacyjną, a na nim jest zainstalowany program Kaspersky Endpoint Security, uzyskasz dostęp do plików w następujące sposoby:

Przejdź do góry