Uruchamianie zadania skanowania z poziomu konta innego użytkownika

Domyślnie zadanie skanowania jest uruchamiane z poziomu konta, na które użytkownik zalogował się w systemie operacyjnym. Jednak może zaistnieć potrzeba uruchomienia zadania z poziomu konta innego użytkownika. Możesz wskazać użytkownika, który posiada odpowiednie uprawnienia, w ustawieniach zadania skanowania i uruchamiać skanowanie z poziomu konta tego użytkownika.

W celu skonfigurowania uruchamiania zadania skanowania z poziomu konta innego użytkownika:

  1. W oknie głównym aplikacji kliknij przycisk Zadania.
  2. W otwartym oknie wybierz zadanie skanowania i kliknij przycisk icon_settings.
  3. Kliknij Ustawienia zaawansowaneUruchom skanowanie jako.
  4. W otwartym oknie wybierz użytkownika, który będzie musiał mieć uprawnienia do uruchamiania zadania skanowania.
  5. Zapisz swoje zmiany.
Przejdź do góry