Tworzenie listy skanowanych obiektów

W celu utworzenia listy skanowanych obiektów:

 1. W oknie głównym aplikacji kliknij przycisk Zadania.
 2. W otwartym oknie wybierz zadanie skanowania i kliknij przycisk icon_settings.
 3. Kliknij odnośnik Edytuj obszar skanowania.
 4. W otwartym oknie wybierz obiekty, które chcesz dodać do obszaru skanowania lub wykluczyć z niego.

  Obiekty, które domyślnie znajdują się w obszarze skanowania, nie mogą zostać zmodyfikowane ani usunięte.

 5. Jeśli chcesz dodać nowy obiekt do obszaru skanowania:
  1. Kliknij przycisk Dodaj.

   Zostanie otwarte drzewo folderów.

  2. Wybierz obiekt i kliknij Wybierz.

  Możesz wykluczyć obiekt ze skanowań bez usuwania go z listy obiektów w obszarze skanowania. W tym celu odznacz pole obok obiektu.

 6. Zapisz swoje zmiany.
Przejdź do góry