Wybieranie trybu uruchamiania dla zadania skanowania

Jeżeli z jakiegoś powodu uruchomienie zadania nie będzie możliwe (na przykład komputer nie będzie włączony o określonym czasie), można skonfigurować automatyczne uruchamianie pominiętego zadania przy najbliższej możliwej okazji.

Możesz odłożyć uruchomienie zadania skanowania po uruchomieniu aplikacji, jeśli czas uruchomienia zadania skanowania odpowiada czasowi uruchomienia Kaspersky Endpoint Security. Zadanie skanowania może zostać uruchomione dopiero po minięciu określonego czasu od uruchomienia programu Kaspersky Endpoint Security.

W celu wybrania trybu uruchamiania zadania skanowania:

 1. W oknie głównym aplikacji kliknij przycisk Zadania.
 2. W otwartym oknie wybierz zadanie skanowania i kliknij przycisk icon_settings.
 3. Kliknij przycisk Terminarz skanowania.
 4. W otwartym oknie skonfiguruj terminarz uruchamiania zadania skanowania.
 5. W zależności od wybranej częstotliwości, skonfiguruj ustawienia zaawansowane, które określają terminarz uruchamiania zadania.
  1. Wybierz opcję Jeśli komputer jest wyłączony, uruchom zaplanowane skanowanie następnego dnia, jeśli chcesz, żeby Kaspersky Endpoint Security uruchomił pominięte zadania skanowania przy pierwszej okazji.

   Jeśli element Co minutę, Co godzinę, Po uruchomieniu aplikacji lub Po każdej aktualizacji został wybrany z listy rozwijalnej Uruchom skanowanie, pole Jeśli komputer jest wyłączony, uruchom zaplanowane skanowanie następnego dnia jest niedostępne.

  2. Jeżeli chcesz, aby Kaspersky Endpoint Security zawieszał wykonywanie zadania, gdy ograniczone są zasoby komputera, zaznacz opcję Uruchamiaj tylko, jeśli komputer jest w stanie bezczynności. Kaspersky Endpoint Security uruchamia zadanie skanowania, jeśli komputer jest zablokowany lub wygaszacz ekranu jest włączony.

   Ta opcja terminarza pozwala zaoszczędzić zasoby komputera.

 6. Zapisz swoje zmiany.
Przejdź do góry