Kaspersky Endpoint Security for Windows

Kaspersky Endpoint Security for Windows (zwany dalej Kaspersky Endpoint Security) zapewnia odpowiednią ochronę komputera przed różnymi typami zagrożeń, atakami sieciowymi i phishingowymi.

W celu ochrony komputera Kaspersky Endpoint Security używa następujących technologii wykrywania zagrożeń:

Każdy typ zagrożenia jest przetwarzany przez dedykowany moduł. Moduły mogą być włączane lub wyłączane niezależnie od siebie.

Modułami kontroli są następujące składniki aplikacji:

Modułami ochrony są następujące składniki aplikacji:

Poza ochroną w czasie rzeczywistym zapewnianą przez moduły aplikacji, zalecamy regularne skanowanie komputera w poszukiwaniu wirusów i innych zagrożeń. Pomaga to wykluczyć możliwość rozprzestrzeniania szkodliwego oprogramowania, które nie zostało wykryte przez składniki ochrony, na przykład, ze względu na niski poziom ochrony.

Aby ochrona komputera była aktualna, musisz zaktualizować bazy danych i moduły aplikacji. Domyślnie aplikacja jest aktualizowana automatycznie, ale w razie konieczności możesz zawsze uruchomić aktualizację baz danych i modułów aplikacji ręcznie.

W Kaspersky Endpoint Security dostępne są następujące zadania:

Funkcje usługowe aplikacji

Kaspersky Endpoint Security zawiera pewną liczbę funkcji usługowych. Służą one do utrzymywania aktualnego stanu aplikacji, rozszerzania jej funkcjonalności i pomocy użytkownikowi w pracy z aplikacją.

Jeśli podczas działania aplikacja zwróci błędy lub zawiesi się, może zostać automatycznie uruchomiona ponownie.

Jeśli aplikacja napotka powtarzające się błędy powodujące jej awarię, wykona ona następujące działania:

  1. Wyłączy funkcje kontroli i ochrony (funkcja szyfrowania pozostanie włączona).
  2. Powiadomi użytkownika o wyłączeniu funkcji.
  3. Podejmie próbę przywrócenia aplikacji do stanu funkcjonalności po zaktualizowaniu baz danych lub zastosowaniu uaktualnień modułów aplikacji.

W tej sekcji pomocy

Pakiet dystrybucyjny

Wymagania sprzętowe i programowe

Porównanie dostępnych funkcji aplikacji w zależności od typu systemu operacyjnego

Porównanie funkcji aplikacji w zależności od narzędzi do zarządzania

Kompatybilność z innymi aplikacjami

Przejdź do góry