Tworzenie listy zaufanych adresów internetowych

Możesz utworzyć listę adresów internetowych, którym ufasz co do zawartości. Ochrona WWW nie sprawdza informacji pochodzących od zaufanych adresów internetowych w poszukiwaniu wirusów i innych zagrożeń. Ta opcja może być użyteczna, na przykład, gdy moduł nie pozwala na pobranie pliku ze znanej strony internetowej.

Adres internetowy może być adresem konkretnej strony internetowej lub witryny.

W celu utworzenia listy zaufanych adresów internetowych:

  1. W dolnej części okna głównego aplikacji kliknij przycisk icon_settings.
  2. W oknie ustawień aplikacji wybierz OchronaPodstawowa ochrona przed zagrożeniamiOchrona WWW.
  3. Kliknij przycisk Ustawienia zaawansowane.
  4. Zaznacz pole Nie skanuj ruchu sieciowego z zaufanych adresów internetowych.

    Jeśli pole jest zaznaczone, moduł Ochrona WWW nie skanuje zawartości stron internetowych, których adresy znajdują się na liście zaufanych adresów internetowych. Do listy zaufanych adresów internetowych możesz dodać określony adres i maskę adresu strony internetowej.

  5. Utwórz listę adresów internetowych / stron internetowych, którym ufasz co do zawartości.
  6. Zapisz swoje zmiany.
Przejdź do góry