Skanowanie napędów wymiennych po ich podłączeniu do komputera

Kaspersky Endpoint Security skanuje wszystkie pliki, które uruchamiasz lub kopiujesz nawet wtedy, gdy plik znajduje się na dysku wymiennym (komponent Ochrona plików). Aby zapobiec rozprzestrzenianiu wirusów i innych szkodliwych programów, możesz skonfigurować automatyczne skanowania dysków wymiennych po ich podłączeniu do komputera. Kaspersky Endpoint Security automatycznie podejmuje próbę wyleczenia wszystkich zainfekowanych plików, które zostały wykryte. Jeżeli leczenie nie powiedzie się, Kaspersky Endpoint Security usunie pliki. Komponent zapewnia ochronę komputera poprzez wykonywanie skanowań, które implementują uczenie maszynowe, analizę heurystyczną (wysoki poziom) oraz analizę przy użyciu sygnatur. Kaspersky Endpoint Security używa także technologii optymalizacji skanowania iSwift i iChecker. Technologie są zawsze włączone i nie mogą zostać wyłączone.

W celu skonfigurowania skanowania napędów wymiennych po ich podłączeniu:

 1. W oknie głównym aplikacji kliknij przycisk Zadania.
 2. W otwartym oknie wybierz zadanie skanowania nośnika wymiennego i kliknij przycisk icon_settings.
 3. Użyj przełącznika Skanowanie dysków wymiennych, aby włączyć lub wyłączyć skanowanie nośników wymiennych po podłączeniu do komputera.
 4. Wybierz tryb skanowania nośników wymiennych po podłączeniu:
  • Skanowanie szczegółowe Jeśli ten element został wybrany, po podłączeniu dysku wymiennego, Kaspersky Endpoint Security skanuje wszystkie pliki na dysku wymiennym, w tym pliki zagnieżdżone w obiektach złożonych, archiwach, pakietach dystrybucyjnych oraz plikach w formatach office. Kaspersky Endpoint Security nie skanuje plików w formatach pocztowych ani archiwach chronionych hasłem.
  • Szybkie skanowanie Jeśli ta opcja jest zaznaczona, po podłączeniu dysku wymiennego, Kaspersky Endpoint Security skanuje tylko pliki określonych formatów, które są najbardziej podatne na infekcje, i nie rozpakowuje obiektów złożonych.
 5. Jeżeli chcesz, aby Kaspersky Endpoint Security skanował tylko te dyski wymienne, których rozmiar nie przekracza określonej wartości, zaznacz pole Maksymalny rozmiar dysku wymiennego i w polu obok określ wartość (w megabajtach).
 6. Skonfiguruj sposób wyświetlania postępu skanowania nośnika wymiennego. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Jeśli chcesz, żeby Kaspersky Endpoint Security wyświetlał postęp skanowania dysków wymiennych w oddzielnym oknie, zaznacz pole Pokaż postęp skanowania.

   W oknie skanowania dysku wymiennego użytkownik może zatrzymać skanowanie. Aby uczynić skanowanie dysków wymiennych obowiązkowym i uniemożliwić użytkownikowi zatrzymanie skanowania, zaznacz pole wyboru Blokuj zatrzymywanie zadania skanowania.

  • Jeśli chcesz, żeby Kaspersky Endpoint Security uruchamiał skanowanie dysków wymiennych w tle, odznacz pole Pokaż postęp skanowania.
 7. W celu zapisania zmian należy kliknąć przycisk Zapisz.
Przejdź do góry