Skanowanie napędów wymiennych po ich podłączeniu do komputera

Niektóre szkodliwe aplikacje wykorzystują luki systemu operacyjnego do rozprzestrzeniania się poprzez sieci lokalne i nośniki wymienne. Kaspersky Endpoint Security umożliwia skanowanie nośników wymiennych podłączanych do komputera w poszukiwaniu wirusów i innych szkodliwych programów.

W celu skonfigurowania skanowania napędów wymiennych po ich podłączeniu:

 1. W oknie głównym aplikacji kliknij przycisk Zadania.
 2. W otwartym oknie wybierz zadanie skanowania nośnika wymiennego i kliknij przycisk icon_settings.
 3. Użyj przełącznika Skanowanie dysków wymiennych, aby włączyć lub wyłączyć skanowanie nośników wymiennych po podłączeniu do komputera.
 4. Wybierz tryb skanowania nośników wymiennych po podłączeniu:
  • Skanowanie szczegółowe Jeśli ta opcja jest zaznaczona, po podłączeniu nośnika wymiennego, Kaspersky Endpoint Security skanuje wszystkie pliki znajdujące się na nośniku wymiennym, w tym pliki zawierające obiekty złożone.
  • Szybkie skanowanie Jeśli ta opcja jest zaznaczona, po podłączeniu dysku wymiennego, Kaspersky Endpoint Security skanuje tylko pliki określonych formatów, które są najbardziej podatne na infekcje, i nie rozpakowuje obiektów złożonych.
 5. Jeżeli chcesz, aby Kaspersky Endpoint Security skanował tylko te dyski wymienne, których rozmiar nie przekracza określonej wartości, zaznacz pole Maksymalny rozmiar dysku wymiennego i w polu obok określ wartość (w megabajtach).
 6. Skonfiguruj sposób wyświetlania postępu skanowania nośnika wymiennego. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Jeśli chcesz, żeby Kaspersky Endpoint Security wyświetlał postęp skanowania dysków wymiennych w oddzielnym oknie, zaznacz pole Pokaż postęp skanowania.

   W oknie skanowania dysku wymiennego użytkownik może zatrzymać skanowanie. Aby uczynić skanowanie dysków wymiennych obowiązkowym i uniemożliwić użytkownikowi zatrzymanie skanowania, zaznacz pole wyboru Blokuj zatrzymywanie zadania skanowania.

  • Jeśli chcesz, żeby Kaspersky Endpoint Security uruchamiał skanowanie dysków wymiennych w tle, odznacz pole Pokaż postęp skanowania.
 7. W celu zapisania zmian należy kliknąć przycisk Zapisz.
Przejdź do góry