Przywracanie plików z Kopii zapasowej

Jeżeli w pliku zostanie wykryty szkodliwy kod, Kaspersky Endpoint Security zablokuje plik, przypisze do niego stan Zainfekowany, umieści jego kopię w folderze Kopii zapasowej i spróbuje go wyleczyć. Po pomyślnym wyleczeniu, stan kopii zapasowej pliku zmieni się na Wyleczony. Plik stanie się dostępny w oryginalnym folderze. Jeśli plik nie może zostać wyleczony, Kaspersky Endpoint Security usunie go z jego oryginalnego folderu. Możliwe jest przywrócenie pliku z jego kopii zapasowej do jego oryginalnego folderu.

Pliki ze stanem Zostanie wyleczony po ponownym uruchomieniu komputera nie mogą zostać przywrócone. Uruchom ponownie komputer, a stan pliku zmieni się na Wyleczony lub Usunięty. Możliwe jest także przywrócenie pliku z jego kopii zapasowej do jego oryginalnego folderu.

Po wykryciu szkodliwego kodu w pliku aplikacji ze Sklepu Windows, Kaspersky Endpoint Security natychmiast usunie plik bez przenoszenia jego kopii do Kopii zapasowej. Możesz przywrócić integralność aplikacji ze Sklepu Windows, korzystając z odpowiednich narzędzi systemu operacyjnego Microsoft Windows 8 (zobacz pliki pomocy dla Microsoft Windows 8, aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przywracania aplikacji ze Sklepu Windows).

Zestaw kopii zapasowych plików jest przedstawiony w postaci tabeli. Dla kopii zapasowej pliku wyświetlana jest ścieżka dostępu do oryginalnego folderu pliku. Ścieżka do oryginalnego folderu pliku może zawierać dane osobowe.

Jeśli kilka plików o identycznych nazwach i różnej zawartości zostanie przeniesionych z tego samego folderu do folderu Kopii zapasowej, zostanie przywrócony tylko ten plik, który został ostatnio umieszczony w Kopii zapasowej.

W celu przywrócenia plików z Kopii zapasowej:

  1. W oknie głównym aplikacji kliknij Więcej narzędziMagazyn.

    Zostanie otwarte okno Kopia zapasowa.

  2. Z tabeli dostępnej w oknie Kopia zapasowa wybierz jeden lub kilka plików Kopii zapasowej.
  3. Kliknij przycisk Przywróć.

Kaspersky Endpoint Security przywróci wszystkie pliki z wybranych kopii zapasowych do ich oryginalnych folderów.

Przejdź do góry