Włączanie i wyłączanie modułu Ochrona przed włamaniami

Domyślnie moduł Ochrona przed włamaniami jest włączony i działa w trybie zalecanym przez ekspertów z Kaspersky.

Jak włączyć lub wyłączyć komponent Ochrona przed włamaniami w Konsoli administracyjnej (MMC)?

Jak włączyć lub wyłączyć komponent Ochrona przed włamaniami w Web Console i Cloud Console?

Jak włączyć lub wyłączyć komponent Ochrona przed włamaniami w interfejsie aplikacji?

Jeśli komponent Ochrona przed włamaniami jest włączona, Kaspersky Endpoint Security umieszcza aplikację w grupie zaufania, w zależności od poziomu zagrożenia, jakie ta aplikacja może stwarzać dla komputera. Następnie Kaspersky Endpoint Security zablokuje działania aplikacji w zależności od grupy zaufania.

Przejdź do góry