Uruchamianie i zatrzymywanie zadania skanowania

Bez względu na wybrany tryb uruchamiania zadania skanowania, możesz uruchomić lub zatrzymać zadanie w dowolnym momencie.

W celu uruchomienia lub zatrzymania zadania skanowania:

  1. W oknie głównym aplikacji kliknij przycisk Zadania.
  2. Kliknij przycisk Uruchom skanowanie, jeśli chcesz uruchomić zadanie skanowania.

Kaspersky Endpoint Security uruchomi skanowanie komputera. Aplikacja wyświetli postęp skanowania, liczbę przeskanowanych plików oraz czas pozostały do skanowania. Kliknij przycisk Zatrzymaj, aby zatrzymać zadanie w dowolnym momencie.

Aby uruchomić lub zatrzymać zadanie, gdy wyświetlany jest uproszczony interfejs aplikacji:

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę aplikacji znajdującą się w obszarze powiadomień paska zadań.
  2. W menu kontekstowym, z listy rozwijalnej Zadania:
    • wybierz nieuruchomione zadanie skanowania, żeby je uruchomić
    • wybierz uruchomione zadanie skanowania, żeby je zatrzymać
    • wybierz wstrzymane zadanie skanowania, żeby je wznowić lub uruchomić ponownie
Przejdź do góry