Tworzenie obszaru ochrony modułu Ochrona poczty

Obszar ochrony odnosi się do obiektów, które są skanowane przez komponent, gdy jest on aktywny. Obszary ochrony różnych modułów mają odmienne właściwości. Właściwości obszaru ochrony modułu Ochrona poczty zawierają ustawienia integracji Ochrony poczty z klientami poczty oraz typy wiadomości pocztowych i protokołów pocztowych, których ruch jest skanowany przez Ochronę poczty. Domyślnie, Kaspersky Endpoint Security skanuje przychodzące i wychodzące wiadomości pocztowe oraz ruch przesyłany przez protokoły POP3, SMTP, NNTP i IMAP, integruje się również z klientem poczty Microsoft Office Outlook.

W celu utworzenia obszaru ochrony modułu Ochrona poczty:

 1. W dolnej części okna głównego aplikacji kliknij przycisk icon_settings.
 2. W oknie ustawień aplikacji wybierz OchronaPodstawowa ochrona przed zagrożeniamiOchrona poczty.
 3. Kliknij przycisk Ustawienia zaawansowane.
 4. W sekcji Obszar ochrony wybierz wiadomości, które będą skanowane:
  • Wiadomości odbierane i wysyłane.
  • Tylko wiadomości przychodzące.

  Aby chronić komputery, należy skanować tylko wiadomości przychodzące. Możesz włączyć skanowanie wiadomości wychodzących, aby zapobiec wysłaniu zainfekowanych plików w archiwach. Możesz także włączyć skanowanie wiadomości wychodzących, jeśli chcesz zapobiec wysłaniu plików w określonych formatach, na przykład plików audio i wideo.

  Jeśli wybierzesz opcję skanowania tylko wiadomości odbieranych, zalecane jest przeprowadzenie jednorazowego skanowania wszystkich wiadomości wychodzących, aby sprawdzić, czy na Twoim komputerze nie ma robaków pocztowych, rozpowszechnianych za pośrednictwem wiadomości e-mail. Pozwoli to uniknąć problemów wynikających z niekontrolowanego wysyłania masowych, zainfekowanych wiadomości z Twojego komputera.

 5. W sekcji Łączność wykonaj następujące czynności:
  • Jeśli chcesz, aby Ochrona poczty skanowała wiadomości pocztowe przesyłane poprzez protokoły POP3, SMTP, NNTP i IMAP zanim dotrą one na komputer użytkownika, zaznacz pole Skanuj ruch POP3 / SMTP / NNTP / IMAP.

   Jeśli nie chcesz, aby Ochrona poczty skanowała wiadomości pocztowe przesyłane poprzez protokoły POP3, SMTP, NNTP i IMAP zanim dotrą one na komputer użytkownika, usuń zaznaczenie z pola Skanuj ruch POP3 / SMTP / NNTP / IMAP. W tym przypadku wiadomości są skanowane przez rozszerzenie Ochrony poczty osadzone w programie pocztowym Microsoft Office Outlook po dotarciu na komputer użytkownika, jeśli zaznaczone jest pole Włącz rozszerzenie Microsoft Outlook.

   Jeśli korzystasz z klientów poczty innych niż Microsoft Office Outlook, wiadomości przesyłane poprzez protokoły POP3, SMTP, NNTP i IMAP nie są skanowane przez moduł Ochrona poczty, jeżeli pole Skanuj ruch POP3 / SMTP / NNTP / IMAP nie jest zaznaczone.

  • Jeśli chcesz umożliwić dostęp do ustawień Ochrony poczty z poziomu Microsoft Office Outlook i włączyć skanowanie wiadomości pocztowych przesyłanych poprzez protokoły POP3, SMTP, NNTP, IMAP i MAPI po ich odebraniu na komputerze przez wtyczkę wbudowaną w Microsoft Office Outlook, zaznacz pole Włącz rozszerzenie Microsoft Outlook.

   Jeśli chcesz zablokować dostęp do ustawień Ochrony poczty z poziomu Microsoft Office Outlook i wyłączyć skanowanie wiadomości pocztowych przesyłanych poprzez protokoły POP3, SMTP, NNTP, IMAP i MAPI po ich odebraniu na komputerze przez wtyczkę wbudowaną w Microsoft Office Outlook, usuń zaznaczenie z pola Włącz rozszerzenie Microsoft Outlook.

   Rozszerzenie Ochrony poczty jest integrowane z programem pocztowym Microsoft Office Outlook w trakcie instalacji Kaspersky Endpoint Security.

 6. Zapisz swoje zmiany.
Przejdź do góry