Uruchamianie zadania aktualizacji z poziomu konta innego użytkownika

Domyślnie zadanie aktualizacji Kaspersky Endpoint Security jest uruchamiane z poziomu konta użytkownika, którego użyłeś do uruchomienia systemu operacyjnego. Jednakże program Kaspersky Endpoint Security może zostać zaktualizowany ze źródła uaktualnień, do którego użytkownik nie ma dostępu ze względu na brak wymaganych uprawnień (na przykład, z folderu współdzielonego, który zawiera pakiet uaktualnień) lub ze źródła uaktualnień, dla którego nie skonfigurowano autoryzacji na serwerze proxy. W ustawieniach programu Kaspersky Endpoint Security możesz wskazać użytkownika, który posiada takie uprawnienia, i skonfigurować uruchamianie aktualizacji Kaspersky Endpoint Security z poziomu konta tego użytkownika.

W celu uruchomienia zadania aktualizacji z poziomu konta innego użytkownika:

  1. W oknie głównym aplikacji kliknij przycisk Aktualizacja baz.
  2. Wybierz zadanie Aktualizacja i kliknij odnośnik Tryb uruchamiania: <tryb>.

    Zostanie otwarte okno właściwości zadania Aktualizacja.

  3. Kliknij przycisk Ustawienia konta użytkownika.
  4. W otwartym oknie wybierz opcję Uruchom aktualizacje baz danych z uprawnieniami użytkownika.
  5. Wprowadź dane uwierzytelniające konta użytkownika z żądanymi uprawnieniami dostępu do źródła uaktualnień.
  6. Zapisz swoje zmiany.
Przejdź do góry