Używanie technologii skanowania

W celu użycia technologii skanowania:

  1. W oknie głównym aplikacji kliknij przycisk Zadania.
  2. W otwartym oknie wybierz zadanie skanowania i kliknij przycisk icon_settings.
  3. Kliknij przycisk Ustawienia zaawansowane.
  4. W sekcji Technologie skanowania zaznacz pola obok nazw technologii, których chcesz użyć podczas skanowania:
    • Technologia iSwift. Technologia ta pozwala na zwiększenie szybkości skanowania poprzez wykluczanie pewnych plików ze skanowania. Pliki są wykluczane ze skanowania przy użyciu specjalnego algorytmu uwzględniającego datę publikacji baz danych Kaspersky Endpoint Security, datę ostatniego skanowania pliku oraz modyfikacje ustawień skanowania. Technologia iSwift stanowi rozwinięcie technologii iChecker dla systemu plików NTFS.
    • Technologia iChecker. Technologia ta pozwala na zwiększenie szybkości skanowania poprzez wykluczanie pewnych plików ze skanowania. Pliki są wykluczane ze skanowania przy użyciu specjalnego algorytmu uwzględniającego datę publikacji baz danych Kaspersky Endpoint Security, datę ostatniego skanowania pliku oraz wszelkie modyfikacje ustawień skanowania. Ograniczeniem technologii iChecker jest fakt, że nie obsługuje ona plików o dużym rozmiarze oraz może być wykorzystana wyłącznie dla plików, których struktura jest rozpoznawana przez aplikację (na przykład: EXE, DLL, LNK, TTF, INF, SYS, COM, CHM, ZIP i RAR).
  5. Zapisz swoje zmiany.
Przejdź do góry