Włączanie i wyłączanie Autoochrony

Domyślnie Autoochrona programu Kaspersky Endpoint Security jest włączona.

W celu włączenia lub wyłączenia Autoochrony:

  1. W dolnej części okna głównego aplikacji kliknij przycisk icon_settings.
  2. W oknie ustawień aplikacji wybierz sekcję Ogólne.
  3. Użyj pola Włącz autoochronę, aby włączyć lub wyłączyć mechanizm autoochrony.
  4. Zapisz swoje zmiany.
Przejdź do góry