Tworzenie i korzystanie z pliku konfiguracyjnego

Plik konfiguracyjny z ustawieniami Kaspersky Endpoint Security umożliwia wykonanie następujących zadań:

W celu utworzenia pliku konfiguracyjnego:

 1. W dolnej części okna głównego aplikacji kliknij przycisk icon_settings.
 2. W oknie ustawień aplikacji wybierz Zarządzaj ustawieniami.
 3. Kliknij przycisk Eksportuj.
 4. W otwartym oknie wskaż miejsce, w którym chcesz zapisać plik konfiguracyjny, i wprowadź nazwę pliku.

  Aby użyć pliku konfiguracyjnego dla lokalnej lub zdalnej instalacji Kaspersky Endpoint Security, należy wpisać nazwę install.cfg.

 5. Kliknij przycisk Zapisz.

W celu zaimportowania ustawień Kaspersky Endpoint Security z pliku konfiguracyjnego:

 1. W dolnej części okna głównego aplikacji kliknij przycisk icon_settings.
 2. W oknie ustawień aplikacji wybierz Zarządzaj ustawieniami.
 3. Kliknij przycisk Importuj.
 4. W otwartym oknie wprowadź ścieżkę dostępu do pliku konfiguracyjnego.
 5. Kliknij przycisk Otwórz.

Wszystkie wartości ustawień Kaspersky Endpoint Security zostaną ustawione zgodnie z wybranym plikiem konfiguracyjnym.

Przejdź do góry