Wybieranie typu skanowanych plików

Podczas wybierania typu skanowanych plików należy pamiętać, że:

 1. Istnieje małe prawdopodobieństwo wprowadzenia złośliwego kodu do plików niektórych formatów i jego późniejszej aktywacji (na przykład, formatu TXT). Istnieją jednak formaty plików zawierające kod wykonywalny (na przykład .exe, .dll). Kod wykonywalny może także znajdować się w plikach formatów, które nie są przeznaczone do tego celu (na przykład, format DOC). Ryzyko przeniknięcia i aktywacji szkodliwego kodu w takich plikach jest wysokie.
 2. Cyberprzestępca może przesłać na Twój komputer wirusa lub inną szkodliwą aplikację w pliku wykonywalnym posiadającym rozszerzenie .txt. Jeśli wybierzesz opcję skanowania plików według rozszerzenia, aplikacja pominie ten plik podczas skanowania. Jeśli wybrano skanowanie plików według formatu, Kaspersky Endpoint Security analizuje nagłówek pliku niezależnie od jego rozszerzenia. Jeśli analiza wykryje, że plik posiada format pliku wykonywalnego (na przykład, EXE), aplikacja przeskanuje ten plik.

W celu wybrania typu skanowanych plików:

 1. W oknie głównym aplikacji kliknij przycisk Zadania.
 2. W otwartym oknie wybierz zadanie skanowania i kliknij przycisk icon_settings.
 3. Kliknij przycisk Ustawienia zaawansowane.
 4. W sekcji Typy plików określ typy plików, które mają być skanowane:
  • Wszystkie pliki. Jeżeli wybierzesz tę opcję, Kaspersky Endpoint Security będzie skanować wszystkie pliki bez wyjątku (wszystkie formaty i rozszerzenia).
  • Pliki skanowane według formatu. Jeżeli wybierzesz tę opcję, Kaspersky Endpoint Security będzie skanował tylko infekowalne pliki. Przed rozpoczęciem skanowania antywirusowego pliku analizowany jest jego wewnętrzny nagłówek w celu rozpoznania formatu (np. .txt, .doc, .exe). Skanowanie wyszukuje także pliki z określonymi rozszerzeniami plików.
  • Pliki skanowane według rozszerzenia. Jeżeli wybierzesz tę opcję, Kaspersky Endpoint Security będzie skanował tylko infekowalne pliki. Format pliku będzie określany w oparciu o jego rozszerzenie.

  Program Kaspersky Endpoint Security traktuje pliki bez rozszerzeń jak pliki wykonywalne. Kaspersky Endpoint Security zawsze skanuje pliki wykonywalne bez względu na typy plików wybrane do skanowania.

 5. Zapisz swoje zmiany.
Przejdź do góry