Konfigurowanie adresów komputerów dla wykluczeń z ochrony folderów współdzielonych przed szyfrowaniem zewnętrznym

Aby możliwe było włączenie wykluczeń adresów z ochrony folderów współdzielonych przed zewnętrznym szyfrowaniem, musi być włączona usługa Przeprowadź inspekcję logowania. Domyślnie, usługa Przeprowadź inspekcję logowania jest wyłączona (szczegółowe informacje dotyczące włączania usługi Przeprowadź inspekcję logowania można znaleźć na stronie internetowej firmy Microsoft).

Funkcjonalność wykluczania adresów z ochrony folderów sieciowych nie działa na zdalnym komputerze, jeśli zdalny komputer został włączony przed uruchomieniem Kaspersky Endpoint Security. Możesz ponownie uruchomić ten zdalny komputer po uruchomieniu Kaspersky Endpoint Security, aby upewnić się, że funkcjonalność wykluczania adresów z ochrony folderów współdzielonych działa na tym zdalnym komputerze.

W celu wykluczenia zdalnych komputerów, które wykonują zdalne szyfrowanie folderów współdzielonych:

  1. W dolnej części okna głównego aplikacji kliknij przycisk icon_settings.
  2. W oknie ustawień aplikacji wybierz OchronaZaawansowana ochrona przed zagrożeniamiWykrywanie zachowań.
  3. W sekcji Wykluczenia kliknij odnośnik Konfiguruj wykluczone adresy.
  4. Jeśli chcesz dodać adres IP lub nazwę komputera do listy wykluczeń, kliknij przycisk Dodaj.
  5. Wprowadź adres IP lub nazwę komputera, z którego próby zewnętrznego szyfrowania nie muszą być zatrzymywane.
  6. Zapisz swoje zmiany.
Przejdź do góry