Przekazywanie danych podczas korzystania z Kaspersky Security Network

Zestaw danych, jaki Kaspersky Endpoint Security wysyła do Kaspersky, zależy od typu licencji i ustawień korzystania z Kaspersky Security Network.

Korzystanie z KSN zgodnie z licencją na więcej niż 4 komputerach

Akceptując Oświadczenie Kaspersky Security Network, wyrażasz zgodę na automatyczne przesyłanie następujących informacji:

Korzystanie z KSN zgodnie z licencją na 5 lub więcej komputerach

Akceptując Oświadczenie Kaspersky Security Network, wyrażasz zgodę na automatyczne przesyłanie następujących informacji:

Jeśli pole Kaspersky Security Network jest zaznaczone, a pole Rozszerzony tryb KSN jest odznaczone, aplikacja przesyła są następujące informacje:

Jeśli pole Rozszerzony tryb KSN jest zaznaczone wraz z polem Kaspersky Security Network, oprócz powyższych informacji aplikacja przesyła także następujące informacje:

Przejdź do góry