Aktywowanie aplikacji za pośrednictwem Kaspersky Security Center

Możesz aktywować aplikację zdalnie za pośrednictwem Kaspersky Security Center na następujące sposoby:

Dostępna jest wersja testowa dla konsoli Kaspersky Security Center Cloud Console. Wersja testowa to specjalna wersja konsoli Kaspersky Security Center Cloud Console, która ma na celu zapoznanie użytkownika z funkcjami aplikacji. W tej wersji możesz wykonywać działania w obszarze roboczym przez okres 30 dni. Wszystkie zarządzane aplikacje są automatycznie uruchamiane na podstawie licencji testowej dla Kaspersky Security Center Cloud Console, w tym Kaspersky Endpoint Security. Nie można jednak aktywować Kaspersky Endpoint Security przy użyciu własnej licencji testowej po wygaśnięciu licencji testowej dla Kaspersky Security Center Cloud Console. Szczegółowe informacje na temat licencjonowania Kaspersky Security Center można znaleźć w pomocy do Kaspersky Security Center Cloud Console.

Wersja testowa konsoli Kaspersky Security Center Cloud Console nie pozwala na późniejsze przejście do wersji komercyjnej. Każdy testowy obszar roboczy zostanie automatycznie usunięty wraz z całą zawartością po upływie 30-dniowego okresu.

Możesz monitorować użycie licencji na następujące sposoby:

Jak aktywować aplikację w Konsoli administracyjnej (MMC)?

Jak aktywować aplikację w Web Console i Cloud Console?

We właściwościach zadania Dodaj klucz możesz dodać klucz zapasowy do komputera. Klucz zapasowy stanie się aktywny, gdy aktywny klucz utraci ważność lub zostanie usunięty. Dostępność klucza zapasowego pozwala uniknąć ograniczeń funkcjonalności aplikacji po wygaśnięciu licencji.

Jak automatycznie dodać klucz licencyjny do komputerów za pomocą Konsoli administracyjnej (MMC)?

Jak automatycznie dodać klucz licencyjny do komputerów za pośrednictwem Web Console i Cloud Console?

Przejdź do góry