Endpoint Sensor

Endpoint Sensor nie jest zawarty w Kaspersky Endpoint Security 11.4.0.

Możesz zarządzać Endpoint Sensor w konsoli Kaspersky Security Center 12 Web Console i Konsoli administracyjnej Kaspersky Security Center. Nie można zarządzać Endpoint Sensor w konsoli Kaspersky Security Center Cloud Console.

Endpoint Sensor to komponent zaprojektowany do interakcji z Kaspersky Anti Targeted Attack Platform. Kaspersky Anti Targeted Attack Platform to rozwiązanie zaprojektowane w celu szybkiego wykrywania złożonych zagrożeń, takich jak ataki ukierunkowane, zaawansowane trwałe zagrożenia (APT), ataki zero-day i inne. Platforma Kaspersky Anti Targeted Attack zawiera dwie sekcje funkcjonalne: Kaspersky Anti Targeted Attack (zwany dalej „KATA”) oraz Kaspersky Endpoint Detection and Response (zwany dalej również „KEDR”). Możesz kupić KEDR osobno. Szczegółowe informacje na temat rozwiązania można znaleźć w pomocy do Kaspersky Anti Targeted Attack Platform.

Zarządzanie Endpoint Sensor posiada następujące ograniczenia:

Endpoint Sensor jest zainstalowany na komputerach klienckich. Na tych komputerach komponent ciągle monitoruje procesy, aktywne połączenia sieciowe oraz pliki, które są modyfikowane. Endpoint Sensor przekazuje informacje do serwera KATA.

Funkcjonalność komponentu jest dostępna w następujących systemach operacyjnych:

Szczegółowe informacje na temat działania KATA można znaleźć w systemie pomocy dla Kaspersky Anti Targeted Attack Platform.

Przejdź do góry