Zarządzanie aplikacją z poziomu wiersza poleceń

Możesz zarządzać Kaspersky Endpoint Security z poziomu wiersza poleceń. Możesz wyświetlić listę poleceń do zarządzania aplikacją, wykonując polecenie HELP . Aby zapoznać się z informacjami o składni konkretnego polecenia, wpisz HELP <polecenie>.

Znaki specjalne w poleceniu muszą zostać pominięte. Aby pominąć &, |, (, ), <, >^, użyj znaku ^ (na przykład, aby użyć znaku &, wprowadź ^&). Aby pominąć znak %, wprowadź %%.

W tej sekcji pomocy

Polecenia

Kody błędów

Dodatek. Profile aplikacji

Przejdź do góry