Sprawdzanie integralności aplikacji

Kaspersky Endpoint Security sprawdza, czy pliki aplikacji w folderze instalacyjnym aplikacji nie są uszkodzone lub zmodyfikowane. Na przykład, jeśli biblioteka aplikacji posiada nieprawidłowy podpis cyfrowy, zostanie ona uznana za uszkodzoną. Zadanie Sprawdzanie integralności jest przeznaczone do skanowania plików. Uruchom zadanie Sprawdzanie integralności, jeśli program Kaspersky Endpoint Security wykrył szkodliwy obiekt, ale go nie zneutralizował.

Możesz utworzyć zadanie Sprawdzanie integralności tylko w konsoli Kaspersky Security Center 12 Web Console i w Konsoli administracyjnej. Nie można utworzyć zadania w konsoli Kaspersky Security Center Cloud Console.

Jak uruchomić sprawdzanie integralności aplikacji za pomocą Konsoli administracyjnej (MMC)?

Jak uruchomić sprawdzanie integralności aplikacji za pomocą konsoli Web Console?

Naruszenia integralności aplikacji mogą pojawić się w następujących przypadkach:

Przejdź do góry