Aktualizowanie baz danych w pakiecie instalacyjnym

Pakiet instalacyjny zawiera antywirusowe bazy danych z repozytorium Serwera administracyjnego, które są aktualne podczas tworzenia pakietu instalacyjnego. Po utworzeniu pakietu instalacyjnego możesz zaktualizować antywirusowe bazy danych w pakiecie instalacyjnym. Pozwala to zmniejszyć ruch sieciowy podczas aktualizacji antywirusowych baz danych po zainstalowaniu Kaspersky Endpoint Security.

Aby zaktualizować antywirusowe bazy danych w repozytorium Serwera administracyjnego, użyj zadania Pobierz aktualizacje do repozytorium Serwera administracyjnego. Aby uzyskać więcej informacji na temat aktualizacji antywirusowych baz danych w repozytorium Serwera administracyjnego, zapoznaj się z systemem pomocy dla Kaspersky Security Center.

Możesz zaktualizować bazy danych w pakiecie instalacyjnym tylko w Konsoli administracyjnej i konsoli Kaspersky Security Center 12 Web Console. Nie ma możliwości aktualizacji baz danych w pakiecie instalacyjnym w konsoli Security Center Kaspersky Security Center Cloud Console.

Jak zaktualizować antywirusowe bazy danych w pakiecie instalacyjnym za pomocą Konsoli administracyjnej (MMC)?

Jak aktualizować antywirusowe bazy danych w pakiecie instalacyjnym za pośrednictwem konsoli Web Console?

Przejdź do góry